Centrum Miluni

Miluni podélné logo

Frekvenční terapie

Healy frekvenční terapie

Frekvenční terapie je naprosto geniální fyzikální a pro tělo čistá metoda. Tak jak postupuje věda v chápání funkčnosti našeho těla, stejně tak začínáme chápat jak funguje matérie – hmota. Najednou se vše točí kolem moderního názvu kvantová fyzika. Ale celkem právem, protože právě ona se dotýká chápání nejen světa, ale i našeho zdraví.

 

Frekvenční terapie je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví, či tkáně, což nemůžeme říci téměř o žádném léku.

V čem tedy terapie spočívá? Celý vesmír a každá jeho část je vlastně škála různých frekvencí. Hmota je jenom energie o určité frekvenci. Naše buňky a orgány jsou jen energie různé hustoty a každá má specifickou frekvenci. Ale když onemocníme, frekvence napadeného orgánu je jiná. Stimulací tou správnou frekvencí a mikro-proudem dosahujeme obnovení metabolického procesu buněk a nastolení harmonického stavu.

 

 

 

Podívejte se na video!

Důležité informace

  • Healy používá technologii mikroproudu (MET), kterou po mnoho let úspěšně využívají nejlepší terapeuti ve svých ordinacích. První stacionární zařízení tohoto typu se začala používat ve 20. století. Díky technologickému pokroku a úsilí vědců lze však nyní účinnou mikroproudovou a frekvenční terapii provádět i samostatně doma.

  • Mikroproudová terapie (MET) získává na popularitě v léčbě akutní a chronické bolesti, v léčbě zánětu a posttraumatické stresové poruchy. Studie potvrdily, že mnoho výhod mikroproudové terapie přesahuje obvyklý analgetický účinek.

  • Mikroproudy urychlují regeneraci tkání, dobu hojení ran a adhezi kostí. Umožní vám zvýšit rozsah pohybu a snížit otoky.

Mikroproudy jsou elektrické impulsy velmi nízké intenzity kolem 10–800 WA. Během mikroproudů je cítit stín světla. Účinek tak malého proudu na nervový systém je podvědomý stimul, tj. nevede k nervové stimulaci, jako je tomu u klasické senzorické elektrostimulace (TENS) nebo motorických nervů (EMS).

MET (MIC) – mikroproudová stimulace – signály velmi nízké intenzity, které působí na buněčné úrovni. Na rozdíl od terapie TENS nebo INF má mnohem větší účinek. Stimulací zvýšené produkce ATP (energie) a dalších fyziologických procesů urychlují mikroproudy procesy obnovy buněk, zejména hojení ran a opětovný růst kostí, snižují zánět a další faktory bolesti.

 

MET léčba je nejčastěji srovnávána s TENS léčbou bolesti. V mnoha případech je terapie MET ještě účinnější a úleva od bolesti může trvat 8 hodin až několik týdnů!

Výhody mikroproudů spočívají v jejich stimulačním účinku na fyziologické procesy probíhající na buněčné úrovni. Mikroproudy obnovují elektrickou a chemickou rovnováhu poškozených buněk. Nejprve zvyšují produkci ATP (adenosin-3-fosfátu), který je nosičem energie v buněčném metabolismu. Zvyšují syntézu bílkovin a transportují aminokyseliny do buněk. To vše přispívá ke stimulaci opravných procesů a navíc zrychlený metabolismus pomáhá očistit tělo od toxinů a dalších škodlivých látek, které jsou také zodpovědné za bolest.

Dalším fenoménem vyskytujícím se při používání mikroproudů je stimulace pohybu iontů, díky nimž mohou snadněji pronikat do nemocných tkání, které v důsledku změn obvykle vykazují větší elektrický odpor vůči prostředí.

 

Mikroproudy jsou katalyzátorem, který iniciuje různé chemické a elektrické reakce, které jsou nezbytné pro normální procesy hojení těla. Podporují mechanismy regenerace a posílení tkání, které

byly poškozeny v průběhu let, jako je fibróza. Je důležité si uvědomit, že terapeutické účinky se dostavují poměrně rychle s prakticky žádnými vedlejšími účinky.

osoby s kovovým implantátem