Centrum Miluni

Miluni podélné logo

Oxygenová terapie

Hyperbarická komora

Bez kyslíku není života a někdy se nám ho dostává mnohem méně, než by bylo potřeba. Pokud je funkce plic narušena, dochází k problémům s dýcháním a je třeba chybějící kyslík co nejdříve v těle doplnit.

 

 

Oxygenoterapie je léčba kyslíkem. Léčba probíhá podáváním kyslíku a jeho inhalací. Kyslíkový koncentrátor dodává více než 90% kyslíku, a tak pomáhá s onemocněním plic, dýchacích cest, při astmatu, při bolestech hlavy, při únavě či nespavosti. Lze jej aplikovat také při migrénách, nesoustředěnosti či jako zdroj čistého vzduchu v oblastech se zvýšeným znečištěním či prašnosti v ovzduší.  Inhalací kyslíku zvyšujete také svou imunitu, zlepšujete paměť, doplňujete životní energii, zvyšujete mozkovou aktivitu a bojujete proti stárnutí. 

 

Kyslík produkovaný kyslíkovým koncentrátorem je zcela nezávadný a při běžném užívání není jakkoliv škodlivý. Použití oxygenerátorů se aplikuje u pacientů při přechodné hypoxemii (snížená koncentrace kyslíku v krvi) či jako prostředek proti přímému procesu stárnutí – antiaging.

 

 

 

Podívejte se na video!

Důležité informace

Během inhalace dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě. Navíc se prodlužuje difuzní dráha kyslíku ve tkáních.

Vzduch, který obyčejně dýcháme, se skládá přibližně z 21% kyslíku a 78% dusíku. Během hyperbarické terapie však pacient prostřednictvím dýchací masky inhaluje kyslík v koncentraci blížící se 100%, což je hodnota téměř 5x větší, než při běžném nádechu. O to, aby dostupnost kyslíku byla ještě vyšší, se postará pracovní tlak, který je v hyperbarické komoře technicky navozen. Je 2,5 – 3x vyšší než atmosférický tlak, a za takových podmínek může příjem kyslíku dosáhnout až patnáctinásobku.

BAVLNĚNÉ OBLEČENÍ – Do komory je vhodné  bavlněné oblečení, zajistí vám pohodlí.

NĚCO NA ČTENÍ – Časopis nebo knížku ke zkrácení dlouhé chvíle. Novinový papír do komory nesmí.

Elektronika – notebooky, dálkové ovládání od automobilu, zapalovače, ostré předměty atd. nejsou v komoře povoleny. Také se nedoporučuje nosit do komory hodinky, které nejsou určeny pro potápění.

Síla a dodatečná energie na celý den, duševní bystrost, zlepšení paměti, zpomalení stárnutí, produkce více kmenových buněk pro regeneraci poškozených tkání, snížení hladiny cukru v krvi, oxidace tuků, rychlejší odvodnění, antioxidační účinky, ochrana před viry a posílení imunity, uklidnění emocí a pomoc s nespavostí, snížení náhlé bolesti.

Síla a dodatečná energie na celý den, duševní bystrost, zlepšení paměti, zpomalení stárnutí, produkce více kmenových buněk pro regeneraci poškozených tkání, snížení hladiny cukru v krvi, oxidace tuků, rychlejší odvodnění, antioxidační účinky, ochrana před viry a posílení imunity, uklidnění emocí a pomoc s nespavostí, snížení náhlé bolesti.

Snížení lokální hypoxie, snížení lokálního zánětu či otoku, odstranění svalové únavy či napětí, léčení měkkých tkání, vazů a zlomenin, rychlejší regenerace kostí a chrupavek, zvýšení aktivace kmenových buněk, zlepšení mentální koncentrace.

těhotenství, zvýšené teplotě, epilepsii, infekci horních cest dýchycích, bronchiálním astmatu, emb, HOOPS (chronická obstrukční plicní nemoc), srdečním selhání, po operaci dutin, ucha či hrudníku, optických problémech, metastázi, klaustrofobii

Závažná onemocnění

Roztroušená skleróza

Většina konvenčních léčebných postupů se zaměřuje na rané fáze roztroušené sklerózy. Bohužel existuje jen málo způsobů léčby pro pozdější fáze RS. K léčení, nebo alespoň k zastavení progresu RS se ve světě hojně využívá kyslíková terapie v hyperbarické komoře. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá v léčbě RS především v raném stádiu, ale využívají ji i pacienti v pozdější fázi. 

Ve Velké Británii ji trvale využívá více než 20.000 pacientů. Až dvacetinásobné zvýšení množství průtoku kyslíku do mozku vede k řadě pozitivních účinků, jako je urychlení opravy poškozené tkáně, odstranění, nebo zmírnění zánětu nejen v mozku, ale i v celém organismu.

Tinnitus a ztráta sluchu

Velké množství nových výzkumů ukazuje, že hyperbarická kyslíková terapie pomáhá tinnitus a další poruchy sluchu léčit, případně mírnit. Hyperbarická terapie je nejúčinnější v prvních třech měsících po ztrátě sluchu nebo při začátku tinnitu.

 

Ze zahraničních studií vyplývá, že u naprosté většiny pacientů dochází po hyperbarické terapii ke snížení ztráty sluchu o více než 20 %. Mnoho pacientů dosáhne až úplného vyléčení.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je výsledkem postupného poklesu dopaminergních neuronů v mozku. Předpokládá se, že expozice hyperbarického kyslíku inhibuje pokles dopaminergních neuronů, což vede ke zlepšení Parkinsonovy nemoci kvůli zvýšení oxidačního metabolismu v dopaminergních neuronech.

Hyperbarická kyslíková terapie snižuje zánět, okysličuje celé tělo, stimuluje růst nových zdravých cév a obnovuje kmenové buňky.

Výzkum ukazuje, že HBOT může zlepšit neurologické výsledky zvýšením enzymů v těle, které chrání buňky a zabraňují poškození neuronů. Bylo také prokázáno, že snižuje depresi, úzkost a třes u pacientů s Parkinsonovou chorobou.